महामानव डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या जयंती निमित्त प्रश्नमंजूषा सोडवा

महामानव डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या जयंती निमित्त प्रश्नमंजूषा सोडवा आणि सुंदर असे स्वताच्या नावाचे बाबासाहेब यांचे
जयंतीचे बॅनर मिळवा

महामानव डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या जयंती निमित्त प्रश्नमंजूषा सोडवा आणि सुंदर असे स्वताच्या नावाचे बाबासाहेब यांचे
जयंतीचे बॅनर मिळवा
प्रश्नपत्रिका सोडवल्यावर आपणास लगेच आपण जो मेल आयडी प्रश्नपत्रिका सोडवताना भरला आहे त्यावर आपणास सुदंर असे बाबासाहेब यांच्े बॅनर स्वताचे नांव असलेले मिळेल

Leave a Reply